Forsvarsadvokat i sager momssvig

Momssvig ifølge Momsloven

Den vigtigste straffebestemmelse om momssvig findes i Momslovens § 81.

Momslovens § 81 er meget omfattende og kriminaliserer en lang række overtrædelser af momslovgivningen, særligt ved fortielse eller ved afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til SKAT.

 

Eksempler på momssvig kan være angivelse af urigtige oplysninger til SKAT om virksomhedens momstilsvar eller at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at denne virksomhed er anmeldt SKAT.

 

Strafferammen for momssvig går fra bøde i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 8 år i det groveste sager. I de groveste sager fremgår strafferammen på fængsel i op til 8 år af Straffelovens § 289.

Advokatbistand i sager om momssvig

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om momssvig.

knap