Undervisning i strafferet

Jeg har i 12 år undervist jura-studerende i strafferetlige fag på universiteterne i Århus og København. Endvidere afholder jeg løbende strafferetlige kurser for advokater og offentlige myndigheder.

Du kan læse mere om kurserne og evt. tilmelde dig via nedenstående links.

Jeg afholder løbende kurser med ”skræddersyet” indhold, f.eks. strafferetlige nyheder, sagkyndig bistand til forsvaret m.v.. Kontakt mig på kursus@forsvarsadvokat.dk hvis dit kontor, forening eller organisation ønsker et indviduelt tilpasset kursus.

Er du jura-studerende eller har du interesse for grundlæggende strafferet, kan du frit downloade undervisningsmateriale fra min tidligere undervisning på universitetet.

Strafferet ved KU Økonomisk kriminalitet ved KU