Velkommen til et specialistkontor for strafferet

Jeg påtager mig forsvaret i alle typer af straffesager, men har gennem mange år opbygget en særlig erfaring med større sager om økonomisk kriminalitet, eksempelvis sager om bedrageri, børsstrafferet, hvidvask og skattesvig.

Jeg har siden 2007 haft møderet for Højesteret (H) og kan derfor føre sager for både by-, lands- og Højesteret.

Jeg har i 12 år undervist i strafferetlige fag på både Aarhus Universitet og Københavns Universitet, ligesom jeg løbende afholder strafferetlige kurser for advokater, offentlige myndigheder og jura-studerende; endvidere er jeg forfatter til en række strafferetlige artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Kriminalret og Advokaten.

Jeg er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) og desuden medlem af Advokatsamfundet, Højesteretsskranken, European Criminal Bar Association (ECBA) og American Bar Association (ABA).

Jeg er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.