Advokatfirmaets retningslinjer

  • Alle henvendelser er underlagt fuldstændig tavshedspligt og diskretion.
  • Forsvarersalær fastsættes af domstolene efter faste retningslinjer. Du kan hente domstolenes salærtakster her.
  • Grundtaksten for alle beskikkede forsvarsadvokater er i øjeblikket 1.965 kr. + moms (491,25 kr.) pr. time (i alt 2.456,25 kr. inkl. moms).
  • Pihlmann Advokatfirma er ansvarsforsikret hos CNA Insurance.
  • Pihlmann Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. jf. Retsplejelovens § 126.
  • Pihlmann Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, der findes på Advokatsamfundets hjemmeside
  • Klager over advokaters adfærd og salær m.v. behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan foretage en klage her.
  • Pihlmann Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
  • Pihlmann Advokatfirma er ejet af advokat Kåre Pihlmann.
  • Advokat Kåre Pihlmann er beskikket af Justitsministeriet.

Advokat Kåre Pihlmann er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget om dig.
Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet, eller som advokatfirmaet har fået af retten.
Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Advokatfirmaets privatlivspolitik kan downloades her