Forsvarsadvokat i sager om insiderhandel

Insiderhandel ifølge Markedsmisbrugsforordningen

Ved insider-handel forstås handel med aktier foretaget af en person, der på handelstidspunktet er i besiddelse af endnu ikke offentliggjorte oplysninger (såkaldt intern viden) som, hvis de blev offentliggjort, ville kunne påvirke kursen på de handlede aktier.

 

Bestemmelsen om insider-handel findes i artikel 8 i Markedsmisbrugsforordningen, hvori beskrives de oplysninger, der har karakter af intern viden; forbuddet mod insider-handel findes i forordningens artikel 14.

 

Et eksempel på insider-handel kan være en ansat i et børsnoteret selskab, der gennem sit arbejde er bekendt med at det endnu ikke offentliggjorte årsregnskab vil vise et stort overskud, og herefter foretager opkøb i aktien for at få del i den kursstigning, som indtræder efter offentliggørelsen af årsregnskabet.

Advokatbistand i sager om insiderhandel

Strafferammen for insider-handel går fra bøde til fængsel i 1 år og 6 måneder i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 6 år i det groveste sager. I de groveste sager fremgår strafferammen på fængsel i op til 6 år af Straffelovens § 299 d.

 

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig indsigt i retsområdet og indtræder gerne som forvarer i sager om insider-handel.

decorative-line-vector-rotated