Advokat til Økonomisk Kriminalitet

De økonomiske straffesager

Pihlmann Advokatfirma har gennem årene repræsenteret klienter i et betydeligt antal straffesager om økonomisk kriminalitet.

Advokatfirmaet varetager alle sagstyper inden for økonomisk kriminalitet, eksempelvis sager om:

 

  • Bedrageri
  • Underslæb
  • Skyldnersvig
  • Mandatsvig
  • Bestikkelse
  • Skatte-, told- og momssvig
  • Børssager: insider-handel og kursmanipulation

Økonomiske straffesager varierer i indhold, omfang og kompleksitet.

Ofte stiller sagerne betydelige krav til indsigt i retsgrundlaget, ligesom sagerne forudsætter en grundig forberedelse og en udtalt taktisk forståelse.

Vi hjælper som forsvarer i bedrageri-sager

Advokatfirmaets advokater er højt specialiserede og arbejder udelukkende som forsvarsadvokater i straffesager.

 

Endvidere afholder advokatfirmaet løbende et større antal kurser i strafferet for bl.a. andre advokater, ligesom firmaets indehaver har undervist i strafferetlige fag på universiteterne i København og Århus.

 

Kombinationen af specialisering, erfaring og undervisning sikrer et kompromisløst forsvar på højeste faglige niveau.

pen