Legal opinion

Vi udarbejder strafferetlige vurderinger

Advokatfirmaet udarbejder på anmodning strafferetlige vurderinger.

Vurderingen belyser spørgsmål om, hvorvidt en given adfærd kan være strafbar, for eksempel hvorvidt en medarbejders optræden kan begrunde politianmeldelse for underslæb, om en oplysning er fortrolig, om en bestemt fremgangsmåde kan være bedrageri m.v.

 

Sammen med klienten indhentes det materiale og de oplysninger, der er relevante og nødvendige for at foretage en kvalificeret vurdering af de strafferetlige spørgsmål.

img_B0620