Forsvarsadvokat i sager om kursmanipulation

Kursmanipulation ifølge Markedsmisbrugsforordningen

Ved kursmanipulation forstås sædvanligvis handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på børsnoterede aktier, således at kursen ikke længere svarer til aktiernes reelle markedsværdi.

 

Bestemmelsen om kursmanipulation findes i artikel 12 i Markedsmisbrugsforordningen, hvori beskrives en række aktiviteter, der er egnede til at manipulere aktiekursen; forbuddet mod kursmanipulation findes i forordningens artikel 15.

 

Forordningen bruger ikke udtrykket kursmanipulation men omtaler det som i stedet som markedsmanipulation.

 

Eksempler på kursmanipulation kan være spredning af falske rygter om en børsnoteret virksomhed eller indlæggelse af urigtige købstilbud på en børsnoteret aktie for at give indtryk af efterspørgsel og på den måde påvirke aktiekursen.

Advokatbistand i sager om kursmanipulation

Strafferammen for kursmanipulation går fra bøde til fængsel i 1 år og 6 måneder i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 6 år i det groveste sager. I de groveste sager fremgår strafferammen på fængsel i op til 6 år af Straffelovens § 299 d.

 

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om kursmanipulation.

decorative-line-vector-rotated