Forsvarsadvokat i sager om hvidvask

Hvidvaskloven

De vigtigste straffebestemmelser om hvidvask findes i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (i daglig tale kaldet Hvidvaskloven) samt Straffelovens § 290 A.

 

Hvidvask er økonomiske transaktioner, der foretages for at skjule, at et økonomisk udbytte stammer fra kriminalitet, eksempelvis fra salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning eller røveri.

 

Eksempler på hvidvask kan være vekselbureauers veksling af store store beløb til udenlandsk valuta uden at sikre sig kundens identitet eller erhvervsdrivende, der modtager kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover (det såkaldte kontantforbud).

 

Strafferammen for hvidvaskning går normalt fra bøde og op til fængsel i 6 måneder, men hvis overtrædelsen er særligt grov – f.eks. den situation hvor forbrydelsen i stedet kvalificeres som hæleri – er strafferammen fængsel i op til 6 år jf. Straffelovens § 290.

Advokatbistand i sager om hvidvask

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om hvidvask.

justisia