Almen strafferet

Mange års erfaring med straffesager

Advokatfirmaets advokater har mange års erfaring med behandling af almindelige straffesager om eksempelvis drab, vold, røveri, narkotika og våben.

 

Advokatfirmaet har således repræsenteret klienter i sager vedrørende hele sanktionssystemets spektrum, herunder sager om bødestraffe, frihedsstraf, forvaring, behandlingsdomme og udvisning.

 

Straffesager er meget forskelligartede men forløber overordnet i 3 afsnit:

 

  • Efterforskningen hos politiet
  • Retssagen hos domstolene
  • Afsoning

Få os som straffesag advokat

Det er væsentligt både for sagens udfald og klientens situation undervejs, at der tidligst muligt lægges en strategi for straffesagen, så der opnås klarhed over forløbet og klienten ved, hvordan han skal forholde dig.

 

Som advokat i straffesager bistår vi klienten under hele forløbet, eksempelvis med følgende:

 

  • Fastlægger strategien for dit forsvar
  • Forsvarer dig i retten
  • Bistår dig under afhøring hos politiet eller hos sær-myndigheder, f.eks. SKAT
  • Gennemgår sagens materiale
  • Iværksætter yderligere undersøgelser, f.eks. flere vidner, DNA-spor m.v.
  • Iværksætter anke, klager, søger erstatning m.v.
decorative-line-vector-rotated