Pihlmann Advokatfirma – Forsvarsadvokat i København

Kåre Pihlmann

Forsvarsadvokat, møderet for Højesteret (H)

Kåre Pihlmann har mange års erfaring med alle typer af straffesager, dog med særligt fokus på sager om økonomisk kriminalitet.

Kåre Pihlmann har møderet for både Landsret (L) og Højesteret (H) og kan derfor føre sager på alle niveauer.

Kåre Pihlmann har i 12 år undervist i strafferetlige fag på både Aarhus Universitet og Københavns Universitet, herunder som ekstern lektor i økonomisk kriminalitet. Endvidere afholder Kåre Pihlmann løbende strafferetlige kurser for advokater samt offentlige myndigheder.

Kåre Pihlmann er forfatter til en række strafferetlige artikler i Ugeskrift for Retsvæsen, Tidsskrift for Kriminalret og Advokaten.

Kåre Pihlmann er medlem af Advokatsamfundet, Højesteretsskranken, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, European Criminal Bar Association (ECBA) og American Bar Association (ABA). Kåre Pihlmann sidder endvidere i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Kåre Pihlmann er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret.

UDDANNELSE
  • Cand.jur.
  • Advokat
SPROG
  • Dansk
  • Engelsk
MØDERET
  • Højesteret (H)
  • Landsret (L)
FOKUSOMRÅDER

Du er velkommen til at sende os en besked her

Du er velkommen til at sende os en besked her